HOME > ข่าวสาร

นโยบายของเรา

เมื่อไม่นานมานี้ หลายบริษัทได้ขยายการลงทุนเข้ามาในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกหลักของ ASEAN และเป็นฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติในธุรกิจหลากหลายประเภท
ประเทศไทย ที่รู้จักกันในชื่อ “สยามเมืองยิ้ม” เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนานาประเทศ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็ยังถือเป็นประเทศอื่นสำหรับชาวต่างชาติ ทั้งภาษา วัฒนธรรม ระบบกฎหมายไทยและในอีกหลายเรื่องก็มีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ต่างชาติมักประสบปัญหาอยู่บ่อยครั้ง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม บุคคลเหล่านี้ก็ยังลังเลที่จะเข้าพบและปรึกษากับทนายความเมื่อเจอกับปัญหา
มีทนายความต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของบริษัทต่างชาติที่ขยายตัวเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายขึ้นโดยให้การบริการคุณภาพสูงบนความร่วมมือของทนายความไทยและทนายความญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังตั้งอยู่ใจกลางมหานครกรุงเทพฯ ซึ่งสะดวกต่อลูกความในการมาติดต่อที่บริษัท
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทของเราจะช่วยสนับสนุนบริษัทต่างชาติที่กำลังขยับขยายมายังประเทศที่กำลังพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาของประเทศเหล่านั้น


ความเป็นของมาของ ทีเอ็นวาย (TNY)

ทีเอ็นวาย (TNY) มาจากตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้ก่อตั้ง ยูจิ ทสึซึมิ (Yuji Tsutsumi) และ ทาคาฮิสะ นางาตะ(Takahisa Nagata)
นอกจากนี้ ทีเอ็นวาย (TNY) ตั้งอยู่ในประเทศไทย (Thailand) และ นางาตะนั้นเป็นเจ้าของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น (Nippon ซึ่งหมายถึงประเทศญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุ่น) และ ทสึซึมิเองก็เป็นเจ้าของบริษัทในย่างกุ้ง (Yangon)
เราจะทำเต็มความสามารถด้วยทุกทักษะที่มีเพื่อให้การบริการคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนา เราจะดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนในประเทศไทย